Więzienie Karno-Śledcze

ul. 11 Listopada 62

Po zajęciu Pragi przez Armię Czerwoną wkrótce zabrakło więzień dla pojmanych żołnierzy AK . Sowieci rozwiązali ten problem zajmując domy mieszkalne, z których usuwano mieszkańców, zabierając lokale na swoje kwatery, a piwnice na kazamaty i cele więzienne. Na Pradze znajdowało się ich wiele.

Więzienie karno – śledcze NKWD, czyli tzw. Trojka, mieszczące się w zachowanym od zniszczeń wojennych budynku przy ul. 11 listopada 62, to jedno z kilku utworzonych, niemal natychmiast po wejściu na teren Pragi Północ Armii Czerwonej, miejsc kaźni. Budziły lęk i grozę nie tylko u okolicznych mieszkańców, ale w całym województwie, które znalazło się wkrótce w rękach sowietów i lokalnych komunistów. Miejsce znane było pod nazwą „Willi Halików”. Mieszkali w niej oficerowie NKWD – tzw. Trojki. Byli oni upoważnieni do prowadzenia śledztw, wydawania wyroków i dokonywania egzekucji, zatem dla własnej wygody w piwnicach kamienicy zorganizowali kolejny areszt – tzw. podręczny.

W piwnicach kamienicy przy ulicy 11 listopada 62, zachowały się świadectwa dokonywanych tutaj przez komunistów zbrodni . Obecnie kamienica przeznaczona jest do rozbiórki.