Trybunał Wojenny. Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojennego

ul. Kawęczyńska 12

Aby zrobić miejsce dla dowództwa Armii Czerwonej zlikwidowano, funkcjonującą w budynku przy ulicy Kawęczyńskiej 12, szkołę.

W latach dwudziestych przy ulicy Kawęczyńskiej 12/14 bracia Datyner wybudowali fabrykę, która po przebudowie i nadbudowie w 1933 roku stała się szkołą, tzw. gimnazjum Roesnerowej lub potocznie "szkołą tramwajarzy".

W 1938 roku w budynku została założona filia Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Z powodu zajęcia budynku przy ulicy Kawęczyńskiej 12 przez wojsko Armii Czerwonej we wrześniu 1944 roku, liceum zostało przeniesione do budynku przy ulicy Ząbkowskiej 43.

W budynku przy Kawęczyńskiej 12 stacjonowało dowództwo Armii Czerwonej. Po zajęciu w styczniu 1945 roku prawego brzegu Warszawy przez wojska Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego nastąpił „drugi rzut” napływu służb bezpieczeństwa, które zajmowały budynki wcześniej zajęte przez sowietów. W ten sposób na pobliskiej ulicy Kawęczyńskiej 41 znalazły swoje miejsce Wojskowy Sąd Okręgowy oraz Prokuratura Warszawskiego Sądu Wojskowego. (RP)