Trybunał Wojskowy. Prokuratura Armii Czerwonej

ul. Otwocka 3

Powszechnie uważa się, że kompleks budynków oświatowych przy ul.Otwockiej 3 pełnił po II Wojnie Światowej funkcje warszawskiego Ratusza. Na ścianach budynku znajduje się stosowna tablica. Według ostatnich badań IPN , budynki szkolne były zajęte w rzeczywistości przez komendę wojskową i trybunał wojskowy wraz z siedzibą prokuratury Armii Czerwonej. Znajdował się tam także areszt – opisuje dr Tomasz Łabuszewski z warszawskiego IPN-u. W budynku nie zachowały się żadne ślady z tego okresu.

Kompleks budynków oświatowych wzniesiono pomiędzy ulicami Siedlecką a Łochowską w latach 1926-1927 według projektu Konstantego Jakimowicza na potrzeby publicznych szkół powszechnych nr 126, 130 i 192. W jego skład wchodzą dwa budynki szkolne od strony Otwockiej, połączone skrzydłem mieszczącym sale gimnastyczną oraz dwa budynki mieszkalne dla nauczycieli: przy ul. Łochowskiej 40 oraz ul. Siedleckiej 29. Jeszcze przed wojną w budynku rozpoczęła działalność szkoła powszechna nr 57. Gmach szkoły przy ulicy Otwockiej 3 został zajęty przez Niemców już we wrześniu 1939 roku. Po wyzwoleniu Pragi z okupacji niemieckiej przez wiele lat uważano, że pełnił on rolę Ratusza Warszawy. O tym, że był główną siedzibą władz miejskich stolicy informuje stosowna tablica. Według ostatnich badań IPN, budynki szkolne zajęte były w rzeczywistości przez komendę wojskową i trybunał wojskowy wraz z siedzibą prokuratury Armii Czerwonej. Znajdował się tam także areszt – opisuje dr Tomasz Łabuszewski z warszawskiego IPN - u. W budynku nie zachowały się żadne ślady z tego okresu.

W drugim rzucie napływu sowietów oraz urzędników aparatu bezpieczeństwa na Pradze zaczęły pojawiać się także agendy polskiego komunistycznego aparatu represji. Nieprzypadkowo zajmował on obiekty położone bardzo blisko gmachów obsadzonych już wcześniej przez sowietów. Przy ul. Otwockiej 3 powstał więc podręczny areszt działający na rzecz Wojskowego Sądu Okręgowego, położonego przy ul. Kawęczyńskiej 12. Siedzibę miała tam także Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

W budynku nie zachowały się żadne ślady po niechlubnej przeszłości, a remont piwnic przeprowadzony w roku 2016 całkowicie zmienił ich charakter. Przed remontem w sierpniu 2016r. piwnice oglądane były przez przedstawiciela IPN, który nie stwierdził żadnych widocznych śladów po mieszczącym się tutaj areszcie. Jeśli jakiekolwiek były, to zostały zatarte już wcześniej. W początku XXI wieku, szkoła przeszła generalny remont. (RP)