Cmentarz Brudnowski

Mogiła zbiorowa w kwaterze 45N, w której spoczywają członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych straceni lub zamęczeni na terenie nieistniejącego już więzienia przy ul. 11-go Listopada, w skutek walki z narzuconym systemem totalitarnym w okresie od 1944 do 1956r.

Studnia znajdująca się na cmentarzu symbolizuje pochówki, które odbywały się w tajemnicy, na terenie mogiły wojennej oraz w wielu nieznanych miejscach na Cmentarzu Bródzieńskim. Nie jest znana dokładana liczba pochowanych.